doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

I teach in these courses:

  • Mezinárodní právo soukromé
  • Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • LLM - Korporátní právo

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

  • LLM - Korporátní právo

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru tlumočnictví a překladatelství. Absolvovala roční zahraniční pobyt na University of Ottawa v Kanadě. V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se výlučně oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Dále rovněž vyučuje předmět Evropské mezinárodní právo soukromé na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Praze. Účastní se řady národních i evropských vědeckých projektů, publikuje v odborných periodikách a mj. je členkou autorského kolektivu Komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (Wolters Kluwer).

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup