Ing. Milan Ulrich

I teach in these courses:

  • Bankovnictví
Ing. Milan Ulrich

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • MBA - Ekonomika a finanční management

Ing. Milan Ulrich

  • MBA - Ekonomika a finanční management

Narozen v roce 1952 v Praze, absolvent Provozně-ekonomické fakulty, Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1992 založil a současně do roku 1995 řídil oblastní pobočku Kladno, Pragobanky, a.s. Praha. Od roku 1996 podnikatel jako OSVČ, majitel firmy TRADEHELP Kladno, podnikající v oblasti ekonomického, organizačního, účetního a finančního (investičního) poradenství. Je členem Svazu účetních a Komory certifikovaných účetních a Asociace finančních a investičních zprostředkovatelů. Zároveň od roku 1998 akademický pracovník Katedry obchodu a financí, Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze a garant předmětů bankovnictví. V rámci pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, vedle bankovnictví, také aktivity zejména v oblasti finančního poradenství, finančního řízení podniků a účetnictví.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup