Ing. Simona Hašková, Ph.D.

I teach in these courses:

  • Manažerská ekonomika
Ing. Simona Hašková, Ph.D.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • MBA - Executive MBA

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

  • MBA - Executive MBA

Ing. SIMONA HAŠKOVÁ je narozená v roce 1973 v Českých Budějovicích, kde žije se svou rodinou. Po ukončení bakalářského programu v oboru Finanční matematika na Jihočeské univerzitě absolvovala VŠE, obor Ekonomika a management. V současné době dokončuje doktorandské studium na VŠE v Jindřichově Hradci, kde se specializuje na problematiku manažerských propočtů a finanční analýzu manažerských projektů. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vyučuje předměty mikroekonomii a makroekonomii. Ve svém učitelském povolání využívá a hojně vychází z poznatků nabytých v praxi v oborech bankovnictví, management malé firmy a vedení účetnictví malé firmy. Kromě svých výukových povinností se věnuje vědeckému bádání na poli ekonomiky a managementu, v rámci čehož publikuje ve vědeckých časopisech a vystupuje na mezinárodních konferencích.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup