Ing. Stanislav Pimek

I teach in these courses:

  • Informační systémy veřejné správy
Ing. Stanislav Pimek

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • MBA - Veřejná správa

Ing. Stanislav Pimek

  • MBA - Veřejná správa

Absolvoval obor Elektronické počítače na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (nyní Západočeská univerzita). Po studiích pracoval v podniku PVT a.s. na vývoji databázových informačních systémů. Zároveň působil jako poradce IT pro organizace státní správy v okrese Cheb. V roce1994 nastoupil jako správce IT na Fakultě ekonomické v Chebu Západočeské univerzity v Plzni. Zde postupně působil také jako lektor kurzů informatiky pro zaměstnance fakulty, školní inspektory a pracovníky MěÚ a jako lektor certifikátového školení pedagogických pracovníků. Získal zkušenosti ve využívání technických prostředků pro vzdělávání dospělých, zejména v oblasti e-learningových systémů. V roce 2005 převzal na fakultě výuku předmětu Informační systémy veřejné správy a od roku 2012 se podílí na výuce předmětu Projektový management. Od roku 2007 je členem a od roku 2011 předsedou Komise pro informační záležitosti, poradního orgánu Rady města Cheb. V roce 2013 získal u Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR certifikát Profesionální lektor.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup