JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

I teach in these courses:

  • Personální management
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Vzděláním právník a pedagog, na Ministerstvu vnitra měl možnost získat větší zkušenosti s legislativní činností. Zkušenosti má rovněž z výkonu státní správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti měl možnost pracovat jako podnikový právník a manažer rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě podnikatelských subjektů soukromého sektoru. Za významnější pozice jeho kariéry lze pokládat tyto: Zástupce odboru správních agend a vedoucí legislativního oddělení Federálního ministerstva vnitra, Personální ředitel kanadské bezpečnostní agentury PINKERTON, Vedoucí sociálního oddělení personálního odboru České správy letišť, Vedoucí Personálního a mzdového servisu Léčiva, a.s. (Zentiva), Vedoucí Personálního oddělení Policejního prezidia Policie ČR. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s lektorskou a následně i pedagogickou činností.V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně pedagogické činnosti a dalšímu sebevzdělávání (o čemž svědčí i to, že v současnosti dokončil studium andragogiky a dále studuje program LL.M. Public Law). Učil na několika středních a vyšších odborných školách, byl rovněž akademickým pracovníkem Bankovního institutu VŠ s odpovědností za činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ Jihlava. Ve chvilkách svého volna rád zahradničí. Rád také vyjíždí za poznáním a za vnoučaty do Bavorska, kde žije a podniká jeho syn.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup