GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 3.916 € ONLY!

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

I teach in these courses:

  • Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku
  • Obchodní právo
  • Právo EU
  • Správní právo
JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Narodila se 25. 7. 1966 v Liberci. V roce 1984 absolvovala gymnázium, Právnickou fakultu University Karlovy v Praze pak v roce 1988. V roce 1989 vykonala státní rigorosní zkoušku. Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní – ex offo, bytové a pracovní právo. Je zkušený správce konkursní podstaty a likvidátor a rozhodce při Asociaci leasingových společností, rozhodce společnosti HONESTA. Každým rokem je nominována v soutěži Právník roku. Jejími klienty byly a jsou obchodní společnosti, kterým zajišťuje kompletní právní servis, včetně zastupování u obecných soudů až po soud ústavní. Po dobu čtyř let publikovala články zaměřené na právní problematiku v rubrice expert radí v celostátním deníku Mladá Fronta Dnes. Též vyučuje občanské právo a obchodní právo na dvou soukromých vysokých školách, MIPP a Metropolitní universitě. V rámci studijního programu MBA vede kolokvium na téma rozhodčí řízení na Ústavu práva a právní vědy.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.