JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

I teach in these courses:

  • Korporátní právo ČR a SR
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

  • MBA - Executive MBA

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

  • MBA - Executive MBA

Absolventka Právnické fakulty UPJŠ v Košicích, v roce 2001 obhájila rigorózní práci na Právnické fakultě UMB v Banské Bystrici. V roce 2015 úspěšně absolvovala studium na CEMI, kde obhajobou diplomové práce získala titul LL.M. Od roku 1994 do roku 2001 pracovala jako korporátní právník v komerční pojišťovně se zaměřením na pojišťovací právo a tvorbu pojistných podmínek k pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu licencovaných činností. V roce 2001 provedla zkoušky komerčního právníka. Od 1. 1. 2002 je zapsána v seznamu advokátů vedených Slovenskou advokátní komorou a vykonává nepřetržitě samostatnou advokátní praxi. Ve své dlouholeté praxi se zaměřuje na občanské, trestní, pracovní a obchodní právo. Její klienty jsou fyzické osoby, jakož i obchodní společnosti, kterým poskytuje kompletní právní servis, včetně zastupování před obecními soudy, Ústavním soudem ČR a orgány státní správy. Specializuje se na zastupování klientů před Evropským soudem pro lidská práva v Strasbougu. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou činností v oblasti kolektivních pracovně-právních vztahů, tak s pedagogickou činností na Pedagogické fakultě UMB v Banské Bystrici. Byla uvedena v prestižní publikaci Who is Who. Lyžuje, hraje tenis, squash, ráda cestuje, oslovil ji jachting a volný čas tráví aktivně.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.
frame-scrollup