GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 4.596 €

PhDr. Ing. Josef Macas

I teach in these courses:

  • Management ve veřejné správě
PhDr. Ing. Josef Macas

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

PhDr. Ing. Josef Macas

VŠ zemědělskou v Praze, technická fakulta – titul Ing. – 1993. VŠ ekonomická v Praze, obor znalectví: ekonomika, ceny a odhady nemovitostí – 2004. ZakSU – obor právo a právní věda – titul Mgr. – 2012. V současné době příprava na rigorózní zkoušku na právnické fakultě UK – JUDr. Od roku 1993 podnikání v oblasti nemovitostí, daňové a právní problematiky. Od roku 2000 revizním technikem při inspektorátu technické inspekce v Praze. V r. 2007 jmenován Městským soudem v Praze soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a oboru stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové. Od r. 2007 na pozici konzultanta advokátní kanceláře ve věcech práva týkajícího se nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědictví).  Od r. 2010 zajišťování chodu advokátní kanceláře, zastupování ve věcech správních, občanskoprávních. Rozhodce v rozhodčím řízení. Od roku 2012 mediátorem. Publikování článků zaměřených na právní problematiku – převody nemovitostí v celostátním deníku Právo. Spolupráce při přípravě materiálů na výuku občanského práva a obchodního práva na soukromých vysokých školách.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.