GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 4.596 €

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

I teach in these courses:

  • Evropské mezinárodní právo soukromé
  • Hospodářské a obchodní právo EU
Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnické fakulty Univerzity v Sevillii (Ldo.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde působí jako odborná asistentka na katedře podnikového a evropského práva od roku 2002. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu na generálním ředitelství pro předsednictví. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem Evropské unie jako právník-lingvista. V současné době vyučuje předměty v oboru práva a institucí EU. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný ochránce práv, SOLVIT a mediace). Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.