GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 4.596 € ONLY!

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

I teach in these courses:

  • Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce
  • Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Ročník 1975. Roku 2005 absolvoval doktorský cyklus politologie Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde v letech 2001 – 2005 působil i jako pedagog (doktorand, extrení přednášející předmětu Regionální geografie a regionální politika. Mezi lety 2001 až 2009 byl pracovníkem odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (problematika boje proti terorismu; opatření proti korupci, oblast mezistátní policejní spolupráce s důrazem na její regionální přeshraniční rozměr, odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu; spoluorganizátor a účastník řady domácích a zahraničních konferencí, věnovaných různým aspektům prosazování práva). Od roku 2010 působí na Policejní akademii České republiky v Praze. Je autorem několika desítek odborných i popularizačních článků, zejména ve vztahu k tématům vnitřní bezpečnosti.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.