GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 3.796 €

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

I teach in these courses:

  • Logistika pro manažery
  • Management ve veřejné správě
  • Oceňování podniku
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

I TEACH IN THESE PROGRAMMES *

* If no text is displayed here, the lecturer teaches optional subjects.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Narozen roku 1969 v Praze, absolvent VVŠ PV, FTVS UK, VŠEM, od roku 2009 doktorand VŠFS, obor Finance. Od roku 2002 je pedagogem VŠFS. Je garantem odborných předmětů VŠFS, lektorem CŽV, autorem a tutorem distančního vzdělávání VŠFS, odborným asistentem studijního střediska Most na Katedře řízení podniku, vedoucím akademickým pracovníkem. V programu Průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, je organizátorem výuky, tutorem a hodnotitelem závěrečných prací. Je zpracovatelem validačních závěrečných zpráv a posudků projektů Evropské unie, zvláště z ESF. Projektovou činnost zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a e-learningovou formu vzdělávání. Prodal firmu KOVO-KT, s.r.o., kterou v roce 2007 založil, vlastnil a byl jejím jednatelem. Je členem Rady expertů České manažerské asociace, členem České společnosti pro jakost, a členem Mensy ČR.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.