GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 4.596 €

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

I teach in these courses:

  • Koučování pro manažery a podnikatele
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Vystudovala obor Finance a Úvěr na VŠE, obor Strategic Human Resources Management na Halam University in Sheffield/MÚVS Praha, program „The Art and Science of Coaching“ na Erickson College Int., řadu dalších rozvojových programů na Univerzitě Karlově v Praze, Pražské psychoterapeutické fakultě a rozvojové programy pro kouče v oblasti existencionálního, transakčního a somatického koučování. Je členkou Mezinárodní federace koučů s certifikátem ACC. Má řadu profesních manažerských i konzultační zkušeností v oblasti telekomunikací, financí, výroby, Executive Search, zahraničního obchodu, soukromého i veřejného sektoru tuzemského i zahraničního (Britské velvyslanectví v Praze). Měla možnost pracovat pro české i mezinárodní korporace v různých fázích životního cyklu firmy (start-up i řízení změny) a porovnat tak rozvoj lidského potenciálu v různých ekonomických a sociálních prostředích. V koučovací profesi se věnuje převážně koučování vrcholového managementu (Executive Coaching), rozvoji talentů a kariérovému koučování (posun v organizačním žebříčku společnosti, transfer do zahraničí, přijetí první manažerské role apod.). Od roku 2000 se paralelně věnuje profesi HR manažerky ve výrobní společnosti a externímu koučování a mentoringu v soukromé i státní sféře. Díky kombinaci těchto dvou profesí a možnosti střídat role zadavatele i vykonavatele napříč organizačními strukturami firem má velmi pragmatický náhled na zapojení koučování do sféry podnikání. Lektorsky působí na MÚVS/ČVUT (Masarykův ústav vyšších studií) v oblasti řízení lidských zdrojů a koučování.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.