GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 3.916 €! ONLY TILL 28. 2.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

I teach in these courses:

  • Bezpečnost a krizový management
  • Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS
  • Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Narozena roku 1982 v Havířově. Vystudovala Policejní akademii České republiky v Praze, kde také od roku 2006 vyučuje problematiku krizového řízení a dále pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu „Policejní management a kriminalistika“. Absolvovala kurs „Vysokoškolská pedagogika“ pod vedením Centra pro studium vysokého školství, účastní se vědeckovýzkumné činnosti a je spoluřešitelkou vědeckovýzkumných projektů. Pravidelně prezentuje své příspěvky na mezinárodních vědeckých konferencích. Publikační činnost čítá necelé tři desítky titulů, většinou článků v odborných periodikách, příspěvků ve sbornících a také skripta. Hovoří anglicky a německy, ve volném čase ráda sportuje a čte.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.