GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 3.916 €

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

I teach in these courses:

  • Podpora prodeje
  • Řízení vztahů se zákazníky
PhDr. Karel Eliáš, CSc.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES *

* If no text is displayed here, the lecturer teaches optional subjects.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vzdělání získal na FŽ UK v Praze ( se zaměřením na PR a marketing) a dále CSc. na PsÚ ČSAV (zaměření na sociální psychologii a psychologii komunikace). Má rozsáhlé zkušenosti s budováním a řízením týmů a pracovních skupin v rámci nadnárodních společností ( Shell, Contactel/TeleDanmark…) s výraznou orientací na uspokojování potřeb zákazníků ve vysoké kvalitě (QoS) při dodržení odpovědnosti za P/L. Úspěšně dokázal integrovat činnost/procesy obchodního a technického úseku s důrazem na získání/udržení zákazníka (Customer Facing Processes) např. ve společném celoevropském projektu Shell-Esso zaměřeném na platební karty EuroShell a Esso. Dále mj. založil Customer Centre for EuroShell v Shell ČR/SR a spolupodílel se na výběru a implementaci systému CRM a ISO certifikaci ve společnosti Contactel. Působil či působí ve vysokém školství (UK, ČVUT a nyní VŠFS). Je členem Výboru pro lidské zdroje a dále Výboru pro marketing při Americké obchodní komoře v Praze, 1.ČLTK a GC Hradec Králové. Hovoří anglicky, rusky a částečně francouzsky.

Video

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.