GET YOUR CAREER MOVING WITH OUR 100% ONLINE MBA, FROM 4.596 €

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

I teach in these courses:

  • Profesní etika
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

I TEACH IN THESE PROGRAMMES

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Narodil se 4. 1. 1955 v Praze. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obory filosofie a historie. Na této fakultě poté dlouhá léta pedagogicky působil a absolvoval zde rigorózní řízení i interní vědeckou přípravu. Od roku 2005 přednáší na katedře společenských věd Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze profesní etiku, filosofii, kulturní antropologii a multikulturní výchovu. Působí rovněž jako pedagog etiky na katedře bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského. Průběžně publikuje články v odborných časopisech (např. ve Filosofickém časopise, Bezpečnostní teorii a praxi, Psychologii dnes) a vysokoškolské učebnice (např. „Slovník základních pojmů z filosofie“ – 1999, „Filosofie a etika“ – 2006, „Policejní etika“ – 2009). Na PA ČR je řešitelem vědeckovýzkumného úkolu z oblasti profesní etiky, s výsledky badatelského úsilí vystupuje na konferencích u nás i v zahraničí. Hovoří německy a rusky. Ač věku notně zralého, má malé děti, se kterými tráví takřka veškerý volný čas.

I want to know more
I want to know more

We will be happy to answer all your questions about MBA studies.
Do not hesitate to contact us.

I acknowledge the processing of personal data.